Colias eurytheme- Orange Sulphur

Colias eurytheme- Orange Sulphur

Here’s a somewhat larger Sulphur butterfly on the same plant.